Van 7 tot 19 uur niet beregenen in deel werkgebied Hunze en Aa’s

7 augustus 2020

We hebben op vrijdag 7 augustus per direct een verbod ingesteld om overdag te beregenen. Dit beregeningsverbod geldt van 07.00 tot 19.00 uur voor een deel van ons werkgebied.

Door het warme, zonnige en droge weer verdampt er veel water en wordt er volop beregend, met als gevolg dat we in een groot deel van ons gebied tegen de grenzen van onze aanvoercapaciteit aanlopen. Met het vooruitzicht dat dit weertype de komende week aanhoudt, is het nodig om zuinig om te gaan met het beschikbare water. ’s Avonds en ’s nachts beregenen draagt hieraan bij omdat er dan minder van het beregende water verdampt dan overdag. Daarnaast roepen we beregenaars op om ’s avonds en ’s nachts niet meer te beregenen dan strikt noodzakelijk is voor de gewassen op het land.

Het beregeningsverbod

Het beregeningsverbod geldt:

  • van 07.00 tot 19.00 uur;
  • voor de beregening uit oppervlaktewater;
  • voor alle gewassen;
  • voor het deel van ons gebied waar we tegen de grenzen van onze aanvoercapaciteit aanlopen.

Ruwweg gaat het om de Drentse Veenkoloniën, Westerwolde en de omgeving van Stadskanaal en Veendam. Zie voor het precieze gebied de kaart.


In het noordelijk deel van ons gebied kunnen we voorlopig voldoende water aanvoeren en kunnen we voorzien in de watervraag. Hier is het vooralsnog niet nodig om de beregeningsmogelijkheden te beperken. In het stroomgebied van de Drentsche Aa geldt een permanent beregeningsverbod uit oppervlaktewater.

20.000 liter per seconde

In ons gebied voeren we water aan vanuit het IJsselmeer via een zuidelijke route, vanuit de Verlengde Hoogeveense Vaart, en via een noordelijke route via het gemaal bij Dorkwerd. In totaal voeren we op dit moment circa 20.000 liter water per seconde aan.

We houden de situatie de komende dagen extra nauwlettend in de gaten. Na het weekend wegen we af of aanvullende maatregelen nodig zijn.