Nieuw dagelijks bestuur

24 mei 2023

Ons waterschap heeft een nieuw dagelijks bestuur. De dagelijks bestuursleden zijn op 24 mei benoemd in de vergadering van ons algemeen bestuur. Dit zijn de heer Martijn van Mensvoort (BBB), mevrouw Inge Eshuis (Water Natuurlijk), mevrouw Anja Woortman (PvdA) en de heer Jakob Bartelds (geborgd ongebouwd). Samen met dijkgraaf Geert-Jan ten Brink vormen zij het dagelijks bestuur voor de komende vier jaar. De portefeuilleverdeling wordt bepaald in de eerste vergadering van het nieuwe dagelijks bestuur op 30 mei.

BBB, Water Natuurlijk, PvdA en geborgd ongebouwd hebben volgend op de uitslag van de waterschapsverkiezingen besloten een coalitie te vormen. Voorafgaand aan de benoeming van ons nieuwe dagelijks bestuur is in het algemeen bestuur het coalitieakkoord ‘Samen Leven met Water’ besproken.