Naar een nieuwe secretaris-directeur

13 december 2023

Ons algemeen bestuur heeft besloten over de werving en selectie van een nieuwe secretaris-directeur.

Aanleiding is het aanstaande pensioen van onze huidige secretaris-directeur Harm Küpers (met ingang van 17 juni 2024). Er zal intern worden geworven. Indien uit de interne werving geen geschikte kandidaat naar voren komt, zal extern worden geworven.

Zie voor meer informatie over procedure en functieprofiel de agenda van de AB-vergadering van 13 december 2023.