Kadeverbetering Drentsche Aa

29 januari 2021

Binnenkort starten de werkzaamheden aan de kade langs de Drentsche Aa in de omgeving van Okkenveen. Door inklinking en bodemdaling is de dijk hier in de loop der jaren lager geworden. We verbeteren dit om weer voldoende veiligheid te kunnen garanderen.

Duidelijk zichtbaar

Als u van de N34 de A28 op rijdt, komt u door het Drentsche Aa gebied. Dat is het traject waar de kadewerkzaamheden plaats vinden. Het werk gebeurt in 2 fasen. Op het meest zuidelijke deel – van de N34 tot aan de brug bij Okkenveen – gaat het om het wegwerken van kuilen en het verbeteren van de grasmat. Hier start de aannemer volgende week al.

Ook betere stabiliteit

In het deel ten noorden daarvan wordt alvast gekapt en gesnoeid. Op dit deel moet naast de hoogte, ook de stabiliteit verbeterd worden. De aanbesteding hiervoor start binnenkort. De planning is voor de zomer te starten met dat traject. Het aantal gekapte bomen plaatsen we op een later moment terug op een andere plek.

Natura 2000 gebied

De kade ligt langs Natura 2000 gebied. Hierover hebben we nauw contact met Staatsbosbeheer, de gebiedsbeheerder. Uiteraard houden we rekening met de natuurwaarden van dit gebied. Binnen dit project kunnen we een stukje dijk verleggen waardoor we de natuurwaarde van een deelgebied zelfs kunnen verhogen.

Meer informatie over dit project met een plattegrondje van het werkgebied