Kadeverbetering Drentsche Aa

Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, verbeteren we de dijk.

Planning: 2021 tot 1 augustus 2023
Status: in uitvoering

We verbeteren de kade langs de Drentsche Aa. Door inklinking en bodemdaling is de dijk in de loop der jaren lager geworden. Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, verbeteren we de dijk. Daarmee voldoet het de komende 30 jaar weer aan de norm.

Natura 2000 gebied

De kade ligt langs Natura 2000 gebied. Hierover hebben we nauw contact met Staatsbosbeheer, de gebiedsbeheerder. Uiteraard houden we rekening met de natuurwaarden van dit gebied. Binnen dit project kunnen we een stukje dijk verleggen waardoor we de natuurwaarde van een deelgebied zelfs kunnen verhogen.

Werkzaamheden en planning

De kadeverbetering is nagenoeg klaar. Tussen juni en augustus 2023 vinden nog onderhoudswerkzaamheden plaats.

Het zuidelijkste deel van het traject loopt van de N34 tot aan de brug bij Okkenveen. Hier zijn kuilen weggewerkt en is de grasmat verbeterd. Langs het noordelijk deel van het kadetraject, van Okkenveen tot aan de A28, is de kade verhoogd en de stabiliteit van de kade verbeterd.