Kadeverbetering Drentsche Aa

Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, verbeteren we de dijk.

Planning: februari '21 tot juni '22
Status: in uitvoering

We verbeteren de kade langs de Drentsche Aa. Door inklinking en bodemdaling is de dijk in de loop der jaren lager geworden. Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, verbeteren we de dijk. Daarmee voldoet het de komende 30 jaar weer aan de norm.

Natura 2000 gebied

De kade ligt langs Natura 2000 gebied. Hierover hebben we nauw contact met Staatsbosbeheer, de gebiedsbeheerder. Uiteraard houden we rekening met de natuurwaarden van dit gebied. Binnen dit project kunnen we een stukje dijk verleggen waardoor we de natuurwaarde van een deelgebied zelfs kunnen verhogen.

Werkzaamheden en planning

Het zuidelijkste deel van het traject is inmiddels aangepast. Dit loopt van de N34 tot aan de brug bij Okkenveen. Het ging hier om het wegwerken van kuilen en verbeteren van de grasmat. Daarnaast zijn er langs het noordelijk deel van het kadetraject bomen gesnoeid en gekapt.

Op dit traject, van Okkenveen tot aan de A28, gaat het naast het verhogen ook om het verbeteren van de stabiliteit van de kade. Aannemer Jelle Bijlsma BV gaat deze werkzaamheden voor ons uitvoeren. Zij starten in september. In eerste instantie wordt een tijdelijke aan- en afvoerroute aangelegd via de parkeerplaats Glimmermade.

Bijzonderheden

De Punterweg ligt voor een deel op de kade. Deze weg wordt afgesloten wanneer we met dit deel van de kade bezig zijn. Dit kondigen we vooraf aan.

Was deze informatie nuttig?