Grip op exoten

We hebben onze handen vol aan het bestrijden van ongewenste waterplanten. Het zijn invasieve exoten, planten die van nature niet in ons land voorkomen. Door hun sterke groei veroorzaken ze grote problemen. We pakken het daarom aan.

Het probleem van exoten

Exotische waterplanten in beken en sloten zorgen voor grote overlast. De planten woekeren enorm en overheersen ten koste van ander waterleven. Hierdoor verslechtert de biodiversiteit én de waterkwaliteit. Bovendien belemmeren deze snel groeiende planten de doorstroming van kanalen en sloten en duikers raken verstopt. Dit is gevaarlijk voor de aan- en/of afvoer van water.


Steeds meer grip

Een team van eigen medewerkers is dagelijks aan de slag met deze invasieve exoten. Ze sporen het op en verwijderen dagelijks exoten uit de watergangen. Door de planten vroegtijdig te verwijderen, is de massa nog niet zo groot. Dit maakt het verwijderen gemakkelijker en hierdoor wordt de kans op verspreiding kleiner.Door de schoongemaakte plekken te blijven controleren en de planten direct te verwijderen zodra ze terugkomen, dringen we deze soorten terug. Daarnaast plaatsen we op strategische plekken schermen in de watergangen om onze beken te beschermen.

Zo krijgen we steeds meer grip op deze ongewenste planten in ons gebied.  

Wat kunt u doen?

U kunt ons helpen door waterplanten uit uw tuin of aquarium niet in de sloot te gooien, maar in de groene container. Het lijkt misschien zonde om waterplanten weg te gooien, maar als ze eenmaal in de sloot belanden kunnen de exoten echt een ware plaag vormen.

Voorbeelden

Voorbeelden van exotische (water)planten zijn de Grote waternavel, Waterteunisbloem, Parelvederkruid, Reuzenbalsemien en de Reuzenberenklauw.