Dijkverbetering Steendam-Tjuchem van start

18 augustus 2021

We starten met de kadeverbetering langs de zuidzijde van het Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. Al jaren werken we aan de voorbereidingen hiervoor. Met aanwonenden, grondeigenaren en andere betrokkenen maakten we een plan. Daarmee is de kade voor de komende 30 jaar weer veilig. Het fietspad blijft op de kade, maar ontsluitingswegen worden verlegd.

Structurele aanpak noodzakelijk

De kade langs het kanaal voldoet niet voor de toekomst. We hebben de afgelopen jaren tijdelijke aanpassingen gedaan, maar aanpak is nodig om de stabiliteit van deze kade voor de langere termijn te kunnen garanderen. Dagelijks bestuurslid Inge Eshuis: “We hebben ruim de tijd genomen voor het voortraject, omdat de impact van deze kadeversterking groot is. Het is niet alleen een kwestie van het versterken van deze dijk, ook de infrastructuur wordt aangepast. Omdat dit een veendijk is, willen we zwaar verkeer op de dijk mijden. In goed overleg met aanwonenden en grondeigenaren hebben we een andere ontsluiting voor hen kunnen regelen”. Het fietspad blijft op de kade, maar de woningen en het land langs het kanaal zijn straks bereikbaar via een nieuw aan te leggen weg. Hierdoor werd dit kadeproject een gezamenlijk project van gemeente en waterschap. Wethouder David de Jong: “De aanpak van de werkzaamheden voor een veilige kade is integraal aangepakt. De samenwerking tussen het waterschap en de gemeente heeft een mooi plan opgeleverd. Fijn dat er ook zoveel betrokken bewoners hebben meegedacht. Dat is zeer waardevol voor ons”.

De werkzaamheden starten deze week

Arcadis start deze week met de werkzaamheden. In eerste instantie maken zij het projectgebied bereikbaar, zodanig dat aanwonenden en de inwoners van Steendam en Tjuchem hier zo weinig mogelijk last van hebben. Vooraf zijn inwoners en belangstellenden geïnformeerd via een nieuwsbrief en konden ze vragen stellen tijdens een informatiebijeenkomst. Het totale project is medio 2023 afgerond.

Meer informatie over project Kadeverbetering Steendam Tjuchem