Contouren nieuwe Hunze zichtbaar in Paardetangen

21 juli 2020

De eerste contouren van een nieuw stukje Hunze zijn zichtbaar in Paardetangen. Dit is het gebied tussen Buinen en Buinerveen. De meanders zijn gegraven onder archeologische begeleiding. Daarbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen, zodat de aannemer direct na de vakantie weer verder kan met graafwerkzaamheden.

Herstel van de Hunze

Paardetangen is onderdeel van het Hunzedal. Al jaren werken we per gebied met collega-organisaties, omwonenden en aanliggende grondeigenaren aan het herstel van de Hunze. Voor meer ruimte voor water, voor natuurontwikkeling en voor de ontwikkeling van de economie, zowel voor landbouw als voor recreatie en toerisme. Het project Paardetangen is een samenwerking van waterschap Hunze en Aa’s, provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn én stichting Het Drentse Landschap. Dit project is mogelijk dankzij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, ‘Europa investeert in zijn platteland’.