Beekherstel Paardetangen

We laten de Hunze weer kronkelen. Zo ontstaat er meer ruimte voor water en kan de natuur en het waterleven zich beter ontwikkelen.

Planning: voorjaar 2019 tot eind 2020
Status: In voorbereiding

Plangebied Paardetangen ligt in het Achterste Diep. Eén van de bovenlopen van de Hunze, tussen Buinen en Buinerveen. Binnenkort starten we met het herstel van dit deel van de Hunze.

Ruimte voor water en betere waterkwaliteit

In Paardetangen laten we 1,7 km Hunze kronkelen. Hierdoor wordt de beek bijna een kilometer langer. Daaromheen richten we 46 hectare nieuwe natuur in. Zo kan er 50.000 kuub water worden vastgehouden in natte perioden. Door de herinrichting ontstaat er meer variatie in stroming en waterdiepte. Dat biedt kansen voor nieuwe soorten planten, vogels en vissen. De meanders en slenken zorgen er niet alleen voor dat het water langer wordt vastgehouden, maar ook wordt gefilterd, waardoor de waterkwaliteit omhoog gaat.

Samenwerking

We werken binnen dit project samen met de provincie Drenthe, de gemeente Borger-Odoorn en stichting Het Drentse Landschap. Bij dergelijke projecten betrekken we omwonenden en grondeigenaren. Samen komen we tot een plan dat uiteindelijk uitgevoerd wordt. Het lukt niet altijd, maar we proberen door werk te combineren wel wensen te realiseren, bijvoorbeeld door een struinpad aan te leggen.