Algemeen Bestuur 26-08-2020

De vergadering wordt verwerkt en in de loop van de ochtend te bekijken.

1 Opening

2a Mededelingen

2b Planningsschema

3 Besluitenlijst

4 Aanpassing reglementen van orde

5 Meerjarenraming 2021-2024

6 Rondvraag

7 Sluiting

Was deze informatie nuttig?