Algemeen Bestuur 26-08-2020

De vergadering wordt verwerkt en in de loop van de ochtend te bekijken.

7 Sluiting

6 Rondvraag

5 Meerjarenraming 2021-2024

4 Aanpassing reglementen van orde

3 Besluitenlijst

2b Planningsschema

2a Mededelingen

1 Opening