Algemeen Bestuur 24-06-2020

1 Opening

2a Mededelingen en ingekomen stukken

2b Planningsschema

3 Besluitenlijst 26 februari

4 Projectplan Waterwet Drents Diep Noord

5 Jaarrekening 2019

6 Voorjaarsrapportage 2020

7 Rapportage voortgang programmakredieten KRW

8 Ontwerpbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling NBK

9 KRW bestuursvoorstel

10 Rondvraag

Agenda

Was deze informatie nuttig?