Algemeen Bestuur 24-06-2020

Agenda

10 Rondvraag

9 KRW bestuursvoorstel

8 Ontwerpbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling NBK

7 Rapportage voortgang programmakredieten KRW

6 Voorjaarsrapportage 2020

5 Jaarrekening 2019

4 Projectplan Waterwet Drents Diep Noord

3 Besluitenlijst 26 februari

2b Planningsschema

2a Mededelingen en ingekomen stukken

1 Opening