Algemeen Bestuur 22-03-2017

8 Rondvraag

7 Vaststelling peilbesluit Assen

6 Stedelijke wateropgave Assen

5 Aanpak wateroverlast

4 Opheffen stichting beheer derdengelden advocaten

3 Besluitenlijst 8 februari

2b Planningsschema

2a Mededelingen

1 Opening