Algemeen Bestuur 12-12-2018

1 Opening

2 Toelating en installatie lid algemeen bestuur

3a Mededelingen

3b Planningsschema

4 Besluitenlijst 14 november

5 Cofinanciering

6 Realisatie maatregelen Hondhalstermeer

7 Rondvraag

7 Rondvraag