Algemeen Bestuur 10-10-2018

1 Opening

2 Toelating en installatie lid AB

3b Planningsschema

4 Besluitenlijst 4 juli

5 Aanpassing privacyreglement

6 Actualisatie kadernota voorkoming Misbruik en Oneigenlijk gebruik

7 Rondvraag

Besluitenlijst 26 september