Algemeen Bestuur 09-11-2016

13 Rondvraag

 • 13.00 Rondvraag 1
 • 13.01 1
 • 13.02 1

12 Kredietaanvraag Groene Dijk

11 Evaluatie handhaving

10 Aanpassing kostenverdeling Gemeenschappelijke Regeling

9 Belastingverordeningen 2017

8 Begroting 2017

 • 08.00 Begroting 2017
 • 08.01 1
 • 08.02 1
 • 08.03 1
 • 08.04 1
 • 08.05 1
 • 08.06 1
 • 08.07 1
 • 08.08
 • 08.09 1
 • 08.10 1
 • 08.11
 • 08.12
 • 08.13
 • 08.14
 • 08.15
 • 08.16
 • 08.17

7 Najaarsrapportage 2016

6 Benoeming loco dijkgraaf

5 Functioneren DB-lid Wiebe van der Ploeg

 • 05.00 Functioneren DB lid Wiebe van der Ploeg
 • 05.01
 • 05.02
 • 05.03
 • 05.04
 • 05.05
 • 05.06
 • 05.07
 • 05.08
 • 05.09
 • 05.10
 • 05.11
 • 05.12
 • 05.13
 • 05.14
 • 05.15
 • 05.16
 • 05.17
 • 05.18
 • 05.19
 • 05.20
 • 05.21
 • 05.22
 • 05.23
 • 05.24
 • 05.25
 • 05.26
 • 05.27
 • 05.28
 • 05.29
 • 05.30
 • 05.31
 • 05.32
 • 05.33
 • 05.34

4 Opheffen geheimhouding besloten vergadering 5-10

3 Besluitenlijst 5 oktober

2b Planningsschema

2a Mededelingen

1 Opening