Algemeen Bestuur 08-02-2017

1 Opening

2a Mededelingen

2b Planningsschema

3 Besluitenlijst 14 december 2016

4 Stedelijke wateropgave Winschoten

5 Vaststelling peilbesluit Stadskanaal

6 Vaststelling peilbesluit Winschoten

7 Herijking zuiveringsstrategie

8 Vervolg slibstrategie

9 Rondvraag

Was deze informatie nuttig?