Algemeen Bestuur 08-02-2017

9 Rondvraag

8 Vervolg slibstrategie

7 Herijking zuiveringsstrategie

6 Vaststelling peilbesluit Winschoten

5 Vaststelling peilbesluit Stadskanaal

4 Stedelijke wateropgave Winschoten

3 Besluitenlijst 14 december 2016

2b Planningsschema

2a Mededelingen

1 Opening