Algemeen Bestuur 07-06-2017

1 Opening

  • 01.0 Opening

2a Mededelingen

2b Planningsschema

3 Besluitenlijst 19 april

4 Jaarrekening 2016

5 Vaststelling reglement van orde AB-vergaderingen

6 Zienswijze begrotingswijziging

7 Herijking duurzaamheidsbeleid

8 Pilot optimalisatie doorspoelbeleid Oldambtboezem

9 Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder

10 10 puntenplan nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen

11 Rondvraag 12 Sluiting

Was deze informatie nuttig?