Algemeen Bestuur 07-06-2017

11 Rondvraag 12 Sluiting

10 10 puntenplan nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen

9 Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder

8 Pilot optimalisatie doorspoelbeleid Oldambtboezem

7 Herijking duurzaamheidsbeleid

6 Zienswijze begrotingswijziging

5 Vaststelling reglement van orde AB-vergaderingen

4 Jaarrekening 2016

3 Besluitenlijst 19 april

2b Planningsschema

2a Mededelingen

1 Opening

  • 01.0 Opening