Algemeen Bestuur 06-07-2016

9 Rondvraag

8 Jaarrapportage waterkwaliteit

7 Oprichting Noordelijk Belastingkantoor

6 Ontwerp begroting 2017 GR Hefpunt

5 Meerjarenraming

4 Voorjaarsrapportage

3 Besluitenlijst 25 mei

2 Mededelingen

1 Opening