Algemeen Bestuur 07-05-2019

01 Opening

02 Beëdiging AB-leden

03 Planningsschema

04 Besluitenlijsten vergaderingen AB 26 en 28 maart 2019

05 Coalitieakkoord 2019-2023

06 Benoeming leden dagelijks bestuur

07 Rondvraag

08 Sluiting