Beregenen uit oppervlaktewater? Meld het ons.

16 juni 2021

Om voor iedereen het gebruik van oppervlaktewater mogelijk te maken, moeten wij het water in het gebied verdelen. Wilt u beregenen uit oppervlaktewater? Dan vragen wij u dit bij ons te melden. 

Melding doen

Als u wilt beregenen uit oppervlaktewater, dan moet u dit twee dagen van tevoren bij ons melden via telefoonnummer 0598 69 3800 of via beregening@hunzeenaas.nl. Wij hebben zo de tijd om aanpassingen in de wateraanvoer te doen, zodat er ook voldoende water beschikbaar is om te beregenen. Bij de melding kunt u aangeven waar u wilt beregenen en hoeveel kuub u gemiddeld gaat gebruiken.

Beregenen uit grondwater

Wilt u beregenen uit grondwater? Bekijk in onze algemene regels voor grondwateronttrekkingen of dit mogelijk is. Heeft u hierover vragen? Dan kunt u bellen met ons algemene nummer 0598 69 3800 en vragen naar de afdeling vergunningverlening. 

Wateraanvoer

Het oppervlaktewater dat wij aanvoeren komt vanuit het IJsselmeer. In onderstaande afbeelding ziet u waar in ons gebied we water kunnen aanvoeren en waar niet.