Keur

De keur is een verordening waarin aangegeven staat welke activiteiten bij of in water mogen. Of wat verplicht is. De regels zijn zo opgesteld dat het waterschap haar taken goed kan uitvoeren.

Zoals waterbeheersing (grond- en oppervlaktewater), bescherming van sloten, kanalen, stuwen en gemalen.

Als u een activiteit wilt uitvoeren bij een hoofdwatergang, dan moet u bij het waterschap een watervergunning op basis van de Keur aanvragen. De volledige Keur kunt u in de rechterbalk downloaden.

Hunze en Aa’s vervangt zoveel mogelijk de watervergunningen Keur door algemene regels. Als degene, die een bepaald werk of activiteit wil uitvoeren, zich houdt aan die algemene regels dan heeft hij geen watervergunning nodig. Soms moet nog wel een melding worden gedaan, zodat het waterschap zo nodig op de hoogte blijft van wat waar wordt gedaan. Daarvoor kunnen de meldingsformulieren worden gebruikt.

Algemene regels Keur