Print pagina

Begroting en jaarrekening

Begroting

Elk najaar stelt het algemeen bestuur de begroting en de belastingtarieven voor het nieuwe jaar vast. In de begroting staat wat Hunze en Aa’s met het beschikbare geld gaat doen. Behalve jaarlijks terugkerend werk (onderhoud), pakken we ook nieuwe activiteiten op. Deze worden genoemd in hoofdstuk 1 van de begroting.

 

Jaarrekening

In de jaarrekening van Hunze en Aa’s kun u lezen hoe het belastinggeld daadwerkelijk is uitgegeven. De laatste vastgestelde jaarrekening vindt u hieronder.

 

Belastingverordeningen

De in de begroting genoemde belastingtarieven komen terug in de belastingverordeningen van het waterschap. Verordeningen zijn door de overheid vastgestelde regels waar iedereen zich aan moet houden. Het waterschap stelt elk jaar na het vaststellen van de begroting de belastingverordeningen vast. Deze verordeningen vindt u op de pagina regelgeving, onderdeel verordeningen.
De verordeningen belastingen vindt u op de pagina verordeningen.
 
​​​​

Volg ons op

Begroting en jaarrekening