Beekbodemverhoging in de Drentsche Aa

25 augustus 2020

In de afgelopen weken organiseerden we verschillende veldbezoeken in het Drentsche Aa gebied. We spraken daar met aanwonenden en naastbetrokkenen over de plannen voor beekbodemverhoging. Begin september worden deze plannen ter inzage gelegd.

Versterken ecologie

Bij het Anloërdiepje, het Zeegserloopje en het Taarlooschediep kijken we naar de mogelijkheid om de ecologie te versterken door de bodem van de beek maximaal 50 cm op te hogen. Het Loonerdiep viel hiervoor in eerdere onderzoeken al af. Een paar jaar geleden startten we met diverse onderzoeken en hebben sindsdien vele gesprekken gevoerd met betrokkenen, omwonenden en belanghebbenden. Daar is uiteindelijk voor elk beektraject een plan uit naar voren gekomen. Deze plannen werden in vier bijeenkomsten in het veld toegelicht.

De reacties zijn divers

We gaan aan het werk in natuurgebied. Dat roept vragen op. Uiteraard verstoren we de ecologie zo min mogelijk. Zo zal het zand met slangen in de beek worden gespoten om transport over kwetsbare natuurgronden te vermijden. En alleen zand dat geschikt is. Dus zand dat dezelfde waarde heeft of beter is dan dat wat er al ligt. Ook wij moeten aan de PFAS regels voldoen.
Ook de zorg voor de vernatting is grotendeels weggenomen. Met de direct betrokkenen zijn afspraken gemaakt om nadelige gevolgen te voorkomen

Verdere proces

De concept-plannen liggen officieel ter inzage vanaf begin september. Vanaf dat moment kunnen officiële zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het plan, al dan niet aangepast aan de hand van de zienswijzen, ter vaststelling voorgelegd aan ons algemeen bestuur.

Meer informatie over deze projecten