Beekbodemverhoging Drentsche Aa

Op verschillende plekken in de Drentsche Aa kijken we naar de haalbaarheid om de beekbodem te verhogen.

Status: In voorbereiding

We willen beekdalen graag beter benutten voor wateropvang, om wateroverlast elders te voorkomen. Daarnaast versterkt een hogere waterstand de natuur langs de beek. We onderzoeken nu eerst de haalbaarheid van verhoging van de beekbodem van het Loonerdiep-Taarloschediep, Zeegserloopje en het Anloërdiepje. Én we onderzoeken de mogelijkheid om hogere piekafvoeren door het beekdal van het Loonerdiep-Taarloschediep te voeren, zodat we er meer water kunnen vasthouden in tijden van extreme neerslag.

Omgeving

Deze ontwikkeling mag niet leiden tot wezenlijke schade voor bewoners, grondeigenaren of andere grondgebruikers in en rond het beekdal. Daarom zoeken we eerst uit of de gewenste aanpassingen mogelijk zijn, zonder ongewenste nadelige effecten. Alleen maatregelen die haalbaar blijken, zullen worden uitgevoerd. Hierover spreken we met omwonenden en andere belanghebbende tijdens informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.

Onderzoek naar haalbaarheid

Naast de effecten op de omgeving moeten we rekening houden met de terreinomstandigheden. Daarbij komen vraagstukken naar voren als ‘Hoe brengen we de grond in de beek en welk materiaal gebruiken we voor het ophogen van de bodem’.

We werken in deze onderzoeken nauw samen met terreinbeheerder Staatsbosbeheer.