Informerende bestuursbijeenkomst 20 april 2022

Informerende bestuursbijeenkomst 20 april 2022

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Woensdag 20 april 2022
20:00 - 22:00

apr
20

De informerende bijeenkomst voor het algemeen bestuur op woensdag 20 april staat geheel in het teken van calamiteitenzorg.

Ons waterschap is voorbereid op verschillende soorten calamiteiten. Het gaat hierbij om situaties die een bedreiging vormen voor het waterbeheer. Te denken valt aan hoog water, watervervuiling of problemen op een rioolwaterzuivering, maar ook uitval van ICT en cyberproblemen. Om calamiteiten te bestrijden, hebben wij een calamiteitenorganisatie. De aanpak noemen we calamiteitenzorg. Hoe we hieraan invulling geven, is onderwerp van deze avond.

De heer Wilco Reefman  (coördinator calamiteitenorganisatie) gaat in op de wijze waarop de calamiteitenzorg binnen ons waterschap is georganiseerd. Een belangrijk deel hierin is de aanpak die wordt gekozen bij een calamiteit en de verschillende fases in een calamiteit. Hij gaat in op de structuur en de verschillende rollen binnen de crisisorganisatie, het belang van het opleiden van collega’s die werkzaam zijn in de calamiteitenorganisatie en van oefenen.

Communicatie speelt in een crisissituatie een belangrijke rol. Gebrekkige communicatie kan tot de gevolg hebben dat de gevolgen van een calamiteit groter worden. Omgekeerd kan goede communicatie de gevolgen beperken. De heer Arjan Heugens (strategisch communicatieadviseur) gaat hier nader op in. Hij vertelt onder meer wat communicatiedoelen zijn en welke rollen er invulling krijgen binnen het actiecentrum communicatie dat actief is tijdens een calamiteit.