Vergadering Algemeen Bestuur (deze vergadering gaat niet door)

Vergadering Algemeen Bestuur (deze vergadering gaat niet door)

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Woensdag 01 april 2020
20:00 - 22:00

apr
01

Aansluitend aan deze vergadering is er een informerende bestuursbijeenkomst. Het onderwep dat tijdens deze bijeenkomst uitgelicht wordt is:

  • Waterschapsbelastingen, nieuwe systematiek, door secretaris-directeur Harm Küpers

De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn openbaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.