Informerende bestuursbijeenkomst 14 april 2021

Informerende bestuursbijeenkomst 14 april 2021

Woensdag 14 april 2021
20:00 - 22:00

apr
14

Waterbeschikbaarheid vanuit oppervlaktewater en grondwater.

De afgelopen jaren kwam de zoetwaterbeschikbaarheid prominent aan de orde in de media en in het maatschappelijke debat. Deze problematiek, de rol van het waterschap, andere overheden en de gebruikers zijn onderdelen van de informerende presentatie. Hierbij worden ook onze opgaven rondom zoetwaterbeschikbaarheid, opgenomen in het waterbeheerprogramma, toegelicht. 

Duurzaam GWW, Grond-Weg- en Waterbouw

Veel van onze projecten die we in ons beheergebied uitvoeren vallen in de categorie Grond-, Weg- en Waterbouw. Oftewel GWW. Deze projecten willen we graag op een duurzame en verantwoorde manier uitvoeren. Hiervoor gebruiken we vanaf nu de werkwijze Duurzaam GWW. Dit helpt projectteams om vanaf het begin van een project duurzaamheidsambities en –aandachtspunten te identificeren en uit te werken. Daarnaast helpt het om de duurzaamheidsambities van een project te spiegelen aan de waterschapsbrede ambities. Een nieuwe duurzaamheidsparagraaf voor bestuursvoorstellen biedt vervolgens de mogelijkheid om dit ook voor het bestuur inzichtelijk te maken.