Kom kijken bij de aanleg van de Brede Groene Dijk

Kom kijken bij de aanleg van de Brede Groene Dijk


9684 Finsterwolde

Donderdag 30 juni 2022
15:00 - 20:00

jun
30

De aanleg van proefproject Brede Groene Dijk is de vorige maand gestart langs de Dollardkust. U heeft donderdag 30 juni de kans om een kijkje te nemen bij die werkzaamheden. We vertellen er ter plekke over het hoe, het waarom en de gedachte bij deze manier van versterken.

De zeedijk is momenteel veilig. Maar dat moet het voor de toekomst ook zijn. Dijkversterking is daarom noodzakelijk. Is deze dijk er niet, of kan het ons onvoldoende beschermen tegen de zee, dan zal een groot deel van de provincie onder water komen te staan.

We werken nu aan een proefproject, omdat we de dijk willen versterken met klei uit de omgeving. Het gaat om klei gemaakt van slib uit de Eems-Dollard. Van dit slib maken we sterke dijkenklei. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat het sterk genoeg is. De komende jaren testen we dat in de zeedijk zelf; 750 meter brede groene dijk, met een flauw talud en grasbekleding. Door het flauwe talud wordt het één geheel met de voorliggende kwelder én kan het de klappen van de golven beter weerstaan.

Aanmelden

Bent u benieuwd hoe we deze versterking inzetten, kom dan op 30 juni langs op ons bouwterrein op de zeedijk. We doen excursies in tijdvakken: 15.00 tot 16.00 uur, 16.00 tot 17.00 uur, 17.00 tot 18.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur. Laat ons weten welk tijdvak uw voorkeur heeft via communicatie@hunzeenaas.nl of (0598) 69 3800, dan hebben wij een indicatie van het aantal bezoekers. U kunt het bouwterrein alleen bereiken via het Ambonezenbosje (Carel Coenraadpolder 5, Finsterwolde). Vanaf daar wordt u doorverwezen met borden tot het bouwterrein. Meer informatie over dit project: hunzeenaas.nl/bredegroenedijk