Inloopbijeenkomst werkzaamheden rietoevers Zuidlaardermeer

Inloopbijeenkomst werkzaamheden rietoevers Zuidlaardermeer

Meerweg 60
9606 PP Kropswolde

Maandag 07 november 2022
18:30 - 20:00

nov
07

In de rietoevers van het Zuidlaardermeer worden de komende tijd onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Wilt u hier meer over weten, kom dan naar de inloopbijeenkomst.

De werkzaamheden die verricht worden zijn:
• het verbeteren van de Rietlanden door het maaien en
• het verwijderen van opschot (wildgroei van struiken)
• het verwijderen van Japanse duizendknoop op de eilanden
• het vervangen en aanleggen van enkele beschoeiingen en het graven van slenken op de eilanden.

Door deze maatregelen komt er meer ruimte voor natuur en waterberging. Ook verbetert de waterkwaliteit. Er ontstaat een meer geleidelijke overgang van nat naar droog, waardoor planten meer ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Voor de Roerdomp wordt op deze manier beter geschikt leef-, foerageer- en broedgebied gerealiseerd.

Het gaat om gebieden die liggen binnen de regionale waterkering. Deze zijn grotendeels in eigendom van Stichting het Groninger Landschap en liggen in de gemeente Midden Groningen. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het Europese subsidieprogramma: INTERREG CANAPE.