Inloopbijeenkomst verbetering oevers Oldambtmeer

Inloopbijeenkomst verbetering oevers Oldambtmeer

Hoofdweg 170
9681 AL Midwolda

Maandag 17 juli 2023
18:30 - 21:00

jul
17

Het waterschap wil de bestaande oevers van het Oldambtmeer verbeteren. Het gaat dan om het verbeteren van de oevers als leefgebied voor vissen en waterinsecten.

Maatregelen natuurlijke oevers
We willen maatregelen nemen bij oevers die ook nu als natuurlijke oever zijn ingericht. Die oevers willen we inrichten als meer geleidelijke overgang tussen land en water. Onder water dragen ondieptes en levend en dood plantmateriaal bij aan een beter leefgebied voor vis en waterinsecten. Boven water zien we dan herstelde oevers, met riet dat vanaf vooroevers het water in groeit.

Inloopbijeenkomst
Over deze plannen organiseren we een inloopbijeenkomst. De bijeenkomst gaat specifiek over de aanpak van de oeverzones en niet om maatregelen in vaarwater, woongebieden of maaizones.
Wilt u meer weten over de plannen? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op maandag 17 juli 2023 vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur in De Schakel, Hoofdweg 170 in Midwolda.

Dit project wordt mede gefinancierd door: