Inloopbijeenkomst Boonspolder Spijkerboor

Inloopbijeenkomst Boonspolder Spijkerboor

Oostermoer 1
9656 PE Spijkerboor

Woensdag 20 december 2023
17:00 - 20:00

dec
20

De inrichting van Boonspolder en het bevergebied Spijkerboor gaat veranderen. De afgelopen jaren is een en ander voorbereid en zijn op verschillende manieren plannen gedeeld. Inmiddels kunnen we starten met de werkzaamheden. We brengen u graag op de hoogte van de laatste details op woensdag 20 december in café het Keerpunt in Spijkerboor.

Zowel in Boonspolder, als in het bevergebied leggen we een nieuwe waterkering aan. Hiermee zorgen we dat de Hunze ruimte krijgt om te overstromen en verbeteren we de waterkwaliteit. Dit is goed voor de biodiversiteit en voor de beleving van het hele gebied. De kering in Spijkerboor wordt zo’n vijftig meter verlegd en komt aan de westkant van het bosje.

Werkzaamheden in het stormseizoen

De werkzaamheden starten eind dit jaar en duren waarschijnlijk zo’n zes maanden. Het is bijzonder dat er in de winter kan worden gewerkt. Meestal is dit niet mogelijk, omdat de winter het zogenoemde stormseizoen is. Omdat de nieuwe kade in Spijkerboor om de oude wordt gelegd, maakt dat in dit geval niet uit en kunnen we snel aan de slag.

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden? Kom dan woensdag 20 december naar de inloopbijeenkomst. Hopelijk tot dan.

Dit is een samenwerkingsproject van provincie Drenthe, Prolander, Stichting K.P. Boon, stichting Het Drentse Landschap en waterschap Hunze en Aa’s, mogelijk dankzij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.