Informerende bijeenkomst algemeen bestuur

Informerende bijeenkomst algemeen bestuur

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Woensdag 05 februari 2020
08:30 - 10:00

feb
05

Onze bestuurders worden regelmatig bijgepraat over verschillende thema’s. Dit gebeurt tijdens informerende bijeenkomsten. Deze bijeenkomst gaat het over twee onderwerpen:

  • Stand van zaken van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
  • Terugkoppeling gebiedsbijeenkomsten er voorbereiding op de nieuwe Waterbeheerprogramma

Deze bijeenkomsten zijn openbaar. U bent dus van harte welkom.