Informerende bijeenkomst 19 september 2023

Informerende bijeenkomst 19 september 2023

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Dinsdag 19 september 2023
20:00 - 22:00

sep
19

Informerende bestuursbijeenkomst 19 september 2023

De eerste informerende bijeenkomst voor het algemeen bestuur, na het zomerreces, staat gepland voor 19 september.

Er staan vanaf 20.00 uur twee onderwerpen op het programma namelijk het nieuwe belastingstelsel en de Omgevingswet.

Harm Küpers trapt af met een toelichting op het nieuwe belastingstelsel. Voorzien is inwerkingtreding per 1 januari 2025.

Wouter de Wolde geeft vervolgens een toelichting op de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt. In aansluiting hierop gaat Hendrik Heikens nader in op DSO. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is het digitale loket waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Ook is dit DSO de centrale plek voor het aanvragen van omgevingsvergunningen.

De bijeenkomst is live te volgen via onze website. Je bent ook van harte welkom in het waterschapshuis op 19 september.