Informerende bestuursbijeenkomst 31 januari 2023

Informerende bestuursbijeenkomst 31 januari 2023

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Dinsdag 31 januari 2023
20:00 - 22:00

jan
31

Zoetwaterbeschikbaarheid en Nationaal Programma Landelijk Gebied

Op dinsdag 31 januari (20.00 uur) staat er voor het algemeen bestuur een informerende bijeenkomst gepland.

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Francine Engelsman, Hydroloog, afdeling Beleid, Plannen en Laboratorium over zoetwaterbeschikbaarheid.

Het klimaat verandert. We krijgen steeds meer te maken met droge perioden in de zomer, afgewisseld met zware piekbuien. Dit betekent dat wij als waterschap een flinke uitdaging hebben op het gebied van zoetwaterbeschikbaarheid. In deze presentatie neemt Francine Engelsman u mee in de manier waarop wij en onze omgeving hiermee om gaan, nu en in de toekomst.

Na Francine vertelt Boy de Vries, senior beleidsadviseur over de stand van zaken rondom  de verschillende programma’s die de afgelopen maanden door het Rijk zijn opgesteld, gericht op het aanpakken van een aantal grote opgaven waar ons land voor staat. Deze programma’s worden op provinciale schaal nader uitgewerkt. De waterschappen spelen hierin een belangrijke rol.

Met het programma Water en Bodem Sturend zet het Rijk in op een meer sturende rol van het water- en bodemsysteem in de ruimtelijke ordening. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied richt zich op het behalen van de doelen voor natuur, water en klimaat via een integrale gebiedsgerichte aanpak, om zodoende te komen tot een toekomstbestendig landelijk gebied. Het programma NOVEX vraagt om een ruimtelijk voorstel per provincie, waarin de ruimtelijke opgaven vanuit 22 nationale programma’s bij elkaar komen.

Boy de Vries vertelt u meer over deze programma’s, hun onderlinge samenhang en de rol en inzet van het waterschap daarbij.

De bijeenkomst is live te volgen via onze website. Je bent ook van harte welkom in het waterschapshuis op 31 januari.