Informerende bestuursbijeenkomst 31 oktober 2023

Informerende bestuursbijeenkomst 31 oktober 2023

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Dinsdag 31 oktober 2023
20:00 - 22:00

okt
31

Op 31 oktober staat er voor het algemeen bestuur een informerende bijeenkomst gepland.

Twee onderwerpen staan centraal deze avond namelijk de Begroting 2024 en Internationale samenwerking.  

Begroting 2024

De begroting is het startpunt voor de uitvoering van onze activiteiten in het jaar 2024. De invulling is gebaseerd op de in ons Waterbeheerprogramma 2022-2027 opgenomen ambitie en beleidsdoelen. Het geeft naast de inhoudelijke activiteiten inzicht in de bijbehorende kosten en daaruit voortvloeiende tarieven.

Remco Hennipman (teamhoofd Financiën) gaat nader in op de uitkomsten van de begroting en de hierin opgenomen achterliggende ontwikkelingen en uitgangspunten.

Internationale samenwerking Hunze en Aa’s

Hunze en Aa’s werkt al geruime tijd internationaal samen. Dat doen we in projecten die extern worden gefinancierd waarbij we proberen om opgaven waar we voor staan onder te brengen in een Europees project. Hierdoor krijgen we enerzijds onze opgaven gesubsidieerd en hebben de internationale partners voordeel van de onderlinge kennisoverdracht. Naast deze Europese projecten werken we ook vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid (kennis en kunde) internationaal samen in projecten buiten Europa die tot doel hebben zorg te dragen voor voldoende, veilig en schoon water.

Onze buitenlandcoördinator Jan den Besten zal tijdens zijn presentatie ingaan op de historie binnen Hunze en Aa’s waar het gaat om internationaal samenwerken. De betrokkenheid van ons waterschap bij de zogenaamde Blue Deal (overeenkomst tussen de Unie van Waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Jan zoomt in op twee projecten namelijk onze activiteiten in Burkina Faso en in Mozambique.

De informerende bijeenkomst is live te volgen via onze website. Je bent ook van harte welkom in het waterschapshuis op 31 oktober vanaf 20.00 uur.