Informerende bestuursbijeenkomst 29 november 2022

Informerende bestuursbijeenkomst 29 november 2022

Aquapark
Veendam

Dinsdag 29 november 2022
20:00 - 22:00

nov
29

Op dinsdag 29 november (20.00 uur) staat er voor het algemeen bestuur een informerende bijeenkomst gepland.

Tijdens deze bijeenkomst komen er twee onderwerpen aan bod namelijk  ‘Aanpak visveiligheid gemalen’ en BIO/AVG.

Aanpak visveiligheid gemalen

In 2018 heeft het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s de visie vismigratie “Van Wad tot Aa, periode 2018 – 2027” vastgesteld. Een belangrijk actiepunt uit deze visie is de uitvoering van een nader onderzoek naar de mogelijkheden om het optreden van visschade bij gemalen zoveel mogelijk te voorkomen. De afgelopen jaren heeft het waterschap veldonderzoeken naar visschade uitgevoerd en de eerste visveilige gemalen gerealiseerd. Bij deze presentatie gaat Peter Paul Schollema, aquatisch ecoloog bij de afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium, nader in op de achtergronden van de visschade problematiek, de oplossingsmogelijkheden en een doorkijk naar de mogelijke aanpak voor de komende jaren worden gegeven

BIO/AVG

Rudi Boets en Eenje van Wijngaarden, beide werkzaam bij de afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering, praten het bestuur bij over informatiebeveiliging en privacy bij het waterschap.

Door de steeds verdergaande digitalisering bij het waterschap neemt de afhankelijkheid van derden en de dreiging van inbreuk en misbruik van systemen en gegevens toe. Een goede beveiliging en bescherming is daarvoor noodzakelijk. Om onze organisatie hierin bij te staan zijn er normen beschikbaar gesteld voor informatiebeveiliging (de BIO, Baseline Informatiebeveiliging Overheden) en is er Europese wetgeving van kracht voor privacy (de AVG, Algemene verordening Gegevensbescherming).

De organisatie is momenteel bezig om aan deze normen en wetgeving te voldoen. Rudi Boets en Eenje van Wijngaarden geven de huidige stand van zaken weer.

De bijeenkomst is live te volgen via onze website. Je bent ook van harte welkom in het waterschapshuis te Veendam op 29 november.