Informerende bestuursbijeenkomst 17 april 2024

Informerende bestuursbijeenkomst 17 april 2024

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Woensdag 17 april 2024
20:00 - 22:00

apr
17

Op 17 april staat er voor het algemeen bestuur weer een informerende bijeenkomst op de planning. De avond staat geheel in het teken van de Kaderrichtlijn Water (KRW)   

Het halen van de KRW doelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van meerdere partijen. Als waterschap hebben we een forse inspanning gepleegd, de afgelopen jaren. We hebben veel inrichtingsmaatregelen genomen, knelpunten voor vismigratie opgelost en maatregelen op de rwzi’s genomen.

Waar wij nu staan, waar het gaat om de doelen die in 2027 gehaald moeten worden, vertelt Steven Verbeek aan de hand van de tussenevaluatie die is opgesteld.

Daarnaast gaat Steven in op de landelijke acties en maatregelen die zijn opgenomen door het Rijk in het KRW-impulsprogramma. Ook zijn hierin acties voor de waterschappen beschreven.

Dit programma moet een versnelling brengen in het halen van de KRW doelen.

De informerende bijeenkomst is live te volgen via onze website. Je bent ook van harte welkom in het waterschapshuis op 17 april vanaf 20.00 uur.