Informerende bestuursbijeenkomst 14 juni 2022

Informerende bestuursbijeenkomst 14 juni 2022

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Dinsdag 14 juni 2022
20:00 - 22:00

jun
14

Waterkwaliteit ‘overige wateren’

Op dinsdag 14 juni staat er voor het algemeen bestuur een informerende bijeenkomst gepland.

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Marie Louise Meijer (senior beleidsadviseur, afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium) over de zogenaamde  ‘overige wateren’.

Het waterschap heeft zich de laatste jaren wat betreft zorg voor de waterkwaliteit vooral gericht op de grotere wateren, de wateren waarvoor wij voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht waren aan de Europese Unie te rapporteren hoe ze ervoor stonden en welke maatregelen we nemen. Het waterschap is echter ook waterkwaliteitsbeheerder van de kleinere wateren die niet officieel in beeld zijn bij de EU en geen KRW water zijn.

Met het bestuur is afgesproken dat we meer aandacht gaan besteden aan deze kleinere, niet-KRW, wateren, zoals vennen, stadswateren, diepe plassen, ondiepe plassen en sloten en kleine kanalen.

Dit is ook als doel verwoord in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Tijdens de informerende bijeenkomst zal uitgelegd worden welke informatie we per type water hebben verzameld in de eerste fase, de inventarisatiefase van het project Overige wateren.