Informerende bestuursbijeenkomst 10 mei 2022

Informerende bestuursbijeenkomst 10 mei 2022

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Dinsdag 10 mei 2022
20:00 - 22:00

mei
10

Zoals bekend is de invoering van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld. Onze voorbereidingen om op tijd klaar te zijn gaan gewoon door. De informerende bijeenkomst voor het algemeen bestuur op 10 mei staat geheel in het teken van de Omgevingswet en is het vervolg op de presentaties over dit onderwerp in het algemeen bestuur vorig jaar. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij een aantal elementen uit die wet namelijk de waterschapsverordening, het projectbesluit, participatie en het digitale stelsel.

Mevrouw Erna Alting (beleidsadviseur informatiemanagement, afdeling PF&B) trapt af met de waterschapsverordening en de positionering ervan binnen de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet moeten onze Keur en algemene regels worden omgezet naar zo’n verordening. Er is een eerste versie van de waterschapsverordening opgesteld die in mei aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.  

Mevrouw Alting gaat vervolgens in op het projectbesluit. Het projectbesluit vervangt het in de Waterwet geregelde projectplan en is één van de zes kern instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. Dit instrument wordt ingezet bij complexe projecten in de fysieke leefomgeving. Mevrouw Alting vertelt hier meer over. Ook de andere instrumenten komen aan bod alsmede de rol en bevoegdheden van dagelijks en algemeen bestuur in de besluitvorming over projecten.

Tijdens het debat over de vaststelling van ons Waterbeheerprogramma is in het algemeen bestuur gesproken over participatie en de reikwijdte ervan. Participatie is één van de pijlers onder de Omgevingswet en brengt een verplichting tot het vaststellen van participatiebeleid met zich mee. Toegezegd is om nog voor de zomer met een visie op participatie te komen. Deze ligt er nu. De heer Arjan Heugens (strategische communicatieadviseur, staf) neemt het algemeen bestuur mee in de inhoud.