Informerende bestuursbijeenkomst 1 maart 2022 - medicijnresten

Informerende bestuursbijeenkomst 1 maart 2022 – medicijnresten

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Dinsdag 01 maart 2022
20:00 - 22:00

mrt
01

Tijdens deze avond worden door drie waterschapsmedewerkers presentaties verzorgd die alles te maken hebben met medicijnresten.

Hermen Klomp (waterkwaliteitsadviseur) bijt de spits af met een inleiding over water- en nutriëntenbalansen. Hij vertelt wat voor ons beheergebied de belangrijkste waterroutes zijn en gaat verder in op hoe de verschillende bronnen van nutriënten zich tot elkaar verhouden.  Hij gaat specifiek in op de bijdrage van de rwzi’s in de verschillende delen van ons gebied, en hoe dit raakt aan KRW-doelbereik.  

Gerda Valkering (waterkwaliteitsadviseur) zoomt daarna in op één van de belastende stofgroepen voor oppervlaktewater, de ‘medicijnresten’. Ze gaat in op de wijze waarop onderzoek is gedaan naar medicijnresten. Hiervoor zijn, naast de chemische monitoring, zogenaamde bioassays gebruikt (testen met levende cellen of organismen die de schadelijk effecten van stoffen op het ecosysteem meten). De resultaten van het onderzoek van de afgelopen jaren en ontwikkelingen op het gebied van medicijnresten worden met u gedeeld.

Als laatste houdt John Koop (Zuiveringstechnoloog) onze zuiveringsstrategie tegen het licht. Daarbij zoomt hij onder meer in op de kansen en mogelijkheden die er zijn op de rwzi’s om de belasting met nutriënten op het oppervlaktewater te verminderen. Ook gaat hij in op technologische ontwikkelingen op het gebied van medicijnresten.

De bijeenkomst van het algemeen bestuur vindt plaats in ons waterschapskantoor. Gelet op de Corona-versoepelingen is publiek ook weer van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via onze website