Innovatiedagen Veenkoloniën

Innovatiedagen Veenkoloniën

Noorderdiep 211
7876 CL Valthermond

Dinsdag 04 juli 2023, 09:00
Woensdag 05 juli 2023, 17:00

jul
04

Op 4 en 5 juli zijn de Innovatiedagen Veenkoloniën op de proefboerderij in Valthermond. Het thema is ‘Oogsten van Perspectief’. Ook het waterschap neemt deel met het project Blue Transition in de Drentse Veenkoloniën.

Wij laten in de zomer water in om de waterpeilen te handhaven en aan de watervraag te kunnen voldoen. Daarbij lopen we tegen grenzen aan. Met het project Blue Transition kijken we naar effectieve manieren om de Drentse Veenkoloniën klimaatrobuust te maken. Dit met het oog op (grond)waterkwaliteit en –kwantiteit.

Het doel van Stichting Innovatie Veenkoloniën is het bevorderen van Innovatie in de Veenkoloniale landbouw. Keten- en gebiedspartijen, onderzoek, onderwijs en overheden werken hierin samen. Samen werken zij aan toekomstbestendige landbouw met een gezond verdienvermogen in het Veenkoloniale gebied.

Kijk voor meer info en het programma op: https://www.innovatieveenkolonien.nl