Print pagina

Bekendmakingen

Hier vindt u officiële bekendmakingen van Hunze en Aa's. Een bekendmaking is nodig om een regeling in werking te laten treden. Met ingang van 1 januari 2019 publiceert het waterschap de bekendmakingen online op deze pagina en op overheid.nl. U kunt zich ook abonneren op bekendmakingen bij http://overuwbuurt.overheid.nl/.​

Wanneer u het niet eens bent met het toegezonden besluit van het dagelijks bestuur, dan kunt u daartegen bezwaar maken of beroep instellen. Hoe u dat doet, leest u in brochure bezwaar en beroep​

Vrij zoeken

Er zijn 175 publicaties gevonden

Volg ons op

Bekendmakingen