Wat we doen

Zuivering van afvalwater

In ons gebied staan 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hier zuiveren we het afvalwater van woningen en bedrijven. Wij controleren de werking van de installaties door het aangevoerde afvalwater en de kwaliteit van het gezuiverde water.

Bedrijfsafvalwater

Het afvalwater van bedrijven mag niet zomaar op het riool worden geloosd. Om dit te mogen doen, is een lozingsvergunning nodig. Voor het toetsen van de voorwaarden in deze vergunning is altijd een onderzoek van onze kant nodig. Wij meten, bemonsteren en analyseren het afvalwater van deze bedrijven. Aan de hand van ons onderzoek wordt ook de aanslag van de vervuilingswaarde (WVO-heffing) vastgesteld.
Lab1 (1).JPG

Meetnet Oppervlaktewater

Op verschillende plaatsen in ons gebied van het oppervlaktewater bevinden zich meetpunten. Hier meten we hoe de kwaliteit van het oppervlaktewater is. Aan de hand hiervan maken we analyses en stellen we mogelijk knelpunten vast. We meten vervolgens de effecten van getroffen maatregelen.

Zwemwater; een verhaal apart

Aan het water van de zwemplassen is niet direct te zien of het schoon genoeg is om veilig te kunnen zwemmen. Daarom onderzoeken we in de zomer eenmaal per twee weken de waterkwaliteit. Als de kwaliteit onder de maat is, kondigt de provincie een zwemverbod af.

We gaan tot de bodem

Op de waterbodems kan zich een laag slib verzamelen. Dit slib ontstaat door afsterving van (water)planten en door bladeren van bomen en struiken aan de waterkant. Maar ook door afvallozingen en bij nooduitlaten van de riolering. Als we baggeren (slib van de bodem verwijderen) voeren we altijd onderzoek uit. Slib kan namelijk ook ernstig verontreinigd zijn. ​


Volg ons op

Wat we doen