Aan de slag in het Hondshalstermeer

21 juli 2020

In augustus gaan we werkzaamheden uitvoeren in het Hondshalstermeer bij Wagenborgen. Door golfslag en windwerking kunnen waterplanten zich er nu niet goed ontwikkelen. Met de aanleg van luwe zones, verhelpen we dit probleem.

Luwe zones

Over een lengte van ongeveer 1.600 meter brengen we palenrijen aan op de ondiepe plekken van het meer. Bovendien komen er boomstammen op de bodem van het meer. Zo ontstaan schuilplekken voor het waterleven.

Waarom doen we dit

Momenteel voldoet het Hondshalstermeer niet aan de gestelde doelen voor de Kaderrichtlijn Water. De waterkwaliteit in meren en beken wordt gemeten aan de hand van aanwezige insecten, waterplanten en vissen. Deze worden in het Hondshalstermeer nauwelijks gevonden. Wanneer de waterplanten zich beter kunnen ontwikkelen, volgen de insecten en vissen vanzelf.

Samen met Staatsbosbeheer

Omdat Staatsbosbeheer eigenaar is van het meer, voeren we dit project in nauw overleg uit. Het meer is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het werk wordt onder andere uitgevoerd met Europese POP3 subsidie, beschikbaar gesteld door de provincie Groningen.