Aanpak Hondshalstermeer

Om de waterkwaliteit van het Hondshalstermeer te verbeteren is het nodig om luwe zones in te richten.

Planning: 17 augustus 2020 tot 31 januari 2021
Status: afgerond

Momenteel voldoet het Hondshalstermeer niet aan de gestelde doelen voor de Kaderrichtlijn Water. Er worden nauwelijks insecten (macrofauna) en waterplanten (macrofyten) gevonden. Ook vissen scoren slecht. Door golfslag en windwerking kunnen waterplanten niet goed tot ontwikkeling komen. Door luwe zones in het meer aan te leggen, verhelpen we dit probleem. Wanneer de waterplanten zich beter kunnen ontwikkelen, volgen de insecten en vissen vanzelf. Goed functionerende luwe zones en ondergedoken waterplanten spelen een belangrijke rol voor de gewenste ecologische biologische kwaliteit van meren.

Palen en bomen op ondiepe plekken

In de afgelopen jaren hebben we op kleine schaal luwe zones in het meer getest. De resultaten waren zo positief dat we het meer met luwe zones hebben ingericht. Over een lengte van ongeveer 1.600 meter brachten we palenrijen aan op de ondiepe plekken van het meer. Bovendien liggen er nu boomstammen op de bodem van het meer, waar het waterleven kan schuilen.

Samen met Staatsbosbeheer

Omdat Staatsbosbeheer eigenaar is van het meer, voerden we dit project in nauw overleg uit. Het meer is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, een natuurgebied dus. Het werk is uitgevoerd door Kramer Metslawier BV.

Het inrichten van het meer met luwe zones is onder andere uitgevoerd met Europese POP3 subsidie, beschikbaar gesteld door de provincie Groningen.

Was deze informatie nuttig?