Aanpak Hondshalstermeer

Om de waterkwaliteit van het Hondshalstermeer te verbeteren is het nodig om luwe zones in te richten.

Planning: 17 augustus 2020 tot 31 januari 2021
Status: in uitvoering

Momenteel voldoet het Hondshalstermeer niet aan de gestelde doelen voor de Kaderrichtlijn Water. Er worden nauwelijks insecten (macrofauna) en waterplanten (macrofyten) gevonden. Ook vissen scoren slecht. Door golfslag en windwerking kunnen waterplanten niet goed tot ontwikkeling komen. Door luwe zones in het meer aan te leggen, verhelpen we dit probleem. Wanneer de waterplanten zich beter kunnen ontwikkelen, volgen de insecten en vissen vanzelf. Goed functionerende luwe zones en ondergedoken waterplanten spelen een belangrijke rol voor de gewenste ecologische biologische kwaliteit van meren.

Palen en bomen op ondiepe plekken

In de afgelopen jaren hebben we op kleine schaal luwe zones in het meer getest. Hiervoor is in de zuidoosthoek van het meer een proefvak aangelegd bestaande uit palen en schotten. De resultaten waren zo positief dat we het meer met luwe zones inrichten. Over een lengte van ongeveer 1.600 meter brengen we palenrijen aan op de ondiepe plekken van het meer. Bovendien komen er boomstammen op de bodem van het meer. Zo ontstaan schuilplekken voor het waterleven.

Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Omdat er nog ruimte is voor extra werkzaamheden, gaan we het eerder aangelegde proefvak duurzaam herstellen. Dit bestaat uit 4 trajecten; 2 trajecten van 180 meter herstellen we met palenrijen en de andere 2 trajecten van 70 meter ruimen we op. Hiermee worden de luwe zones verder uitgebreid. De werkzaamheden starten op 11 januari en duren tot en met eind januari.

Samen met Staatsbosbeheer

Omdat Staatsbosbeheer eigenaar is van het meer, voeren we dit project in nauw overleg uit. Het meer is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. We voeren deze werkzaamheden uit in natuurgebied. Het werk wordt uitgevoerd door Kramer Metslawier BV.

Het inrichten van het meer met luwe zones is onder andere uitgevoerd met Europese POP3 subsidie, beschikbaar gesteld door de provincie Groningen. Het duurzaam herstel van het proefvak valt niet onder deze subsidie. Dit betaalt het waterschap.

Was deze informatie nuttig?