Zware storm nagebootst voor proef op Waddenzeedijk

10 november 2023

Op vrijdag 10 november is een stukje van de Waddenzeedijk in Noordoost Groningen onderworpen aan een grote storm. Daarmee is de sterkte van verschillende soorten gras op de dijk getest. Een grote golfsimulator op de dijk liet golven met stormkracht los op de dijk om te zien welk grasmengsel het best bestand is tegen extreme golven.

Grasbekleding is beter bestand tegen golfslag dan tot nu toe werd aangenomen. Om hier meer kennis over te verzamelen, onderzoeken de waterschappen langs de Waddenzee onder aanvoering van waterschap Hunze en Aa’s, de stevigheid van bestaande en nieuwe gras- en kleibekleding op de zeedijk.

Gras- en kruidenmengsels

Van november 2023 tot en met februari 2024 testen onderzoekers de erosiebestendigheid van de bestaande grasmat én van nieuwe gras- en kruidenmengsels die in 2019 zijn ingezaaid. De wortelstructuur van de nieuwe mengsels maakt de dijk naar verwachting sterker en bevordert de biodiversiteit.

Martijn van Mensvoort, bestuurder bij waterschap Hunze en Aa’s: “Vóór 2050 moeten we onze zeedijk versterken. Dit willen we zo goed en efficiënt mogelijk doen. Als we met deze innovatieve proef ontdekken welk grasmengsel het sterkst is, dan hoeven de dijken mogelijk minder versterkt te worden zonder in te boeten op veiligheid.”

Marco Veendorp, onderzoeksleider namens Waterschap Hunze en Aa’s: “In dit onderzoek naar gras en klei werken wetenschap, techniek en beheer samen. We onderzoeken of kruidenrijke mengsels op zeedijken betere bescherming bieden en voor meer biodiversiteit zorgen dan traditionele grasbekleding.”

Brigit Janssen-Stelder, MT-lid van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Dit soort proeven zijn voor mij echt de krenten uit de pap. Zonder innovatie hadden we nu geen droge voeten gehad. Werken aan waterveiligheid is nooit af en dijkinnovatie ook niet. De lessen die we hier op Dollarddijk leren, gaan we gebruiken bij onze landelijke opgave.”

Resultaten

De proeven vinden op drie locaties langs de Dollarddijk plaats: bij de Carel Coenraadpolder, bij de Eemshaven en bij de Friese Slachtedijk. De resultaten van de proeven leiden mogelijk tot een kleinere versterkingsopgave of sneller en goedkoper realiseren van dijkversterking. Het streven is om het eindrapport met resultaten en conclusies halverwege 2024 gereed te hebben.

Partners

Waterschap Hunze en Aa’s werkt in dit onderzoek samen met Waterschap Noorderzijlvest,  Wetterskip Fryslan, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Wageningen University & Research, Radboud Universiteit, Infram Hydren en Deltares.

Foto: Geert Job Sevink