Zonnepanelen rioolwaterzuivering Foxhol

16 februari 2021

Binnenkort worden er zonnepanelen geplaatst op het terrein van onze rioolwaterzuivering in Foxhol. We hebben het bedrijf Solarfields de gelegenheid geboden om op ons terrein zonnepanelen te plaatsen. 

Beschikbaar stellen van onze gronden

Met deze overeenkomst wordt invulling gegeven aan het coalitieakkoord. Hierin staat opgenomen dat we onze assets beschikbaar stellen aan derden voor de opwekking van duurzame energie. De overeenkomst past ook goed bij onze energiedoelen. We streven ernaar om 100% energieneutraal te worden.

Duurzame energieopwekking

De zonnepanelen op ons terrein kunnen een hoeveelheid energie opwekken die overeenkomt met ongeveer 10% van het totale energieverbruik van ons waterschap. We kunnen de opgewekte energie beschouwen als door onszelf opgewekt, omdat de energie op ons terrein wordt opgewekt. Daarnaast nemen we garanties van oorsprong af. Dit is een bewijsstuk waarmee de afkomst van duurzaam geproduceerde energie aangetoond wordt.

Onderdeel van een groter zonnepark

De zonnepanelen zijn een onderdeel van een groter zonnepark in Foxhol. Op 4 januari 2020 startte Solarfields met de bouw van het W.A. Scholten zonnepark. Het zonnepark wordt in totaal 8 hectare groot. Hiervan ligt 1,65 hectare op het terrein van rioolwaterzuivering Foxhol. Er worden zo’n 33.600 zonnepanelen aangelegd, waarvan ca. 6.500 zonnepanelen op ons terrein.

Als alles verloopt volgens planning, is het zonnepark vanaf mei dit jaar in bedrijf.