Zonnecarports op parkeerterrein bij waterschapshuis

9 maart 2022

Het parkeerterrein bij het waterschapshuis en ons laboratorium, aan het Aquapark in Veendam, krijgt carports met zonnepanelen. De zonnecarports zullen minimaal 200.000 KWh per jaar opwekken. Deze energie zullen we gebruiken voor het waterschapshuis en ons laboratorium.

De opwekking van duurzame energie draagt bij aan onze doelstelling van 40% eigen energieopwekking. Het bestuur heeft besloten om voor het realiseren van deze energiedoelstelingen 555.000 euro uit te trekken voor de aanleg van de zonnecarports. Dit vanuit ons duurzaamheidsbudget. Met de zonnecarports besparen we ongeveer een bedrag van €25.000 per jaar op onze energiekosten.

De carports komen te staan op het parkeerterrein dat in eigendom is van de gemeente Veendam. De aanleg van de zonnecarports zal worden afgestemd met de vervanging van de verharding en de aanleg van extra parkeerplaatsen door de gemeente. We verwachten dat de carports na de zomer kunnen worden aangelegd.