Zienswijze op ontwerp-gaswinningsbesluit Groningen Gasveld 2020-2021 ingediend

15 juli 2020

We hebben gisteren net als de andere Groningse overheden een zienswijze ingediend bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op het liggende ontwerp-gaswinningsbesluit. Zowel de schade-afhandeling als de versterking zijn van essentieel belang voor het welzijn van onze inwoners en vragen nog altijd om verbetering en versnelling. We blijven daarom aandringen op snelheid in de versterkingsopgave en schade-afhandeling.

Groningers merken er nog weinig van

We hebben als regio lang aangedrongen op het stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld en zijn blij dat het einde van de gaswinning in zicht lijkt. Toch merken de Groningers hier nog weinig van in hun dagelijks leven. Dit is de kern van de Groningse overheden als reactie op het ontwerp-vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2020-2021.

Schade-afhandeling, versterking, maar ook maatschappelijke ontwrichting en gezondheid

We blijven nog jaren met de aardbevingen geconfronteerd vanwege drukverschillen in het Groningenveld. Dat zagen we deze week nog met een beving van 2.7 in Loppersum. Onze inwoners ervaren nog altijd schade aan hun woningen, onzekerheid en onduidelijkheid over versterking van hun woning en gezondheidsklachten. Het is voor de regio dan ook essentieel dat de schade-afhandeling en de versterking zodanig worden geregeld dat er sprake is van betrokkenheid van onze inwoners, rechtvaardigheid en snelheid. Bovendien vindt de regio dat de maatschappelijke ontwrichting en gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning aangepakt moeten worden. In de zienswijze doen we hiervoor meerdere voorstellen.