Begroting en jaarrekening

De jaarlijkse begroting is de basis voor de tarieven van uw belastingaanslag.

Elk najaar stelt ons algemeen bestuur de begroting en de belastingtarieven voor het nieuwe jaar vast. In de begroting staat wat we met het geld gaan doen. Omdat we al ons werk moeten doen met het belastinggeld, zijn de tarieven die gebruikt worden voor de aanslag afhankelijk van de begroting.

Jaarrekening

In de jaarrekening kunt u lezen hoe het belastinggeld daadwerkelijk is uitgegeven. De laatst vastgestelde jaarrekening vindt u hieronder.